2010-12-06

Inwestycja Franspolu w Koninie

Na przełomie listopada i grudnia 2010 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 w Koninie przy ul. Fabrycznej 10. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja pod nazwą "Usprawnienie procesów produkcyjnych i magazynowo-logistycznych poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii we Franspol sp. z o.o." podzielona została na etapy i obejmuje: zakup i instalację paletyzatora, zakup i instalację owijarki, zakup i instalację linii technologicznej do naważania i pakowania produktów, rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z transferem technologii B+R w zakresie EPC/RFID. Całkowita wartość inwestycji to 6 225 200 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 737 500 zł. W ramach projektu zostaną wdrożone innowacyjne na skalę światową rozwiązania technologiczne znane krócej niż 1 rok prowadzące do udoskonalenia produkcji, magazynowania i logistyki w firmie Franspol. Projekt zawiera rozwiązania innowacyjne na trzech płaszczyznach: innowacyjności technologicznej w skali światowej systemy RFID są najnowocześniejsze na świecie (opinia o innowacyjności), innowacyjności produktowa w skali kraju i innowacyjności organizacyjnej w skali kraju - wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawni zarządzanie firmą i zmieni jej organizację. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w III kwartale 2011 roku natomiast nowa linia produkcyjna powinna funkcjonować już w pierwszej połowie roku. Dołożono wszelkich starań, aby klienci mieli zapewnioną ciągłość dostaw i najwyższy poziom satysfakcji.

Aktualności

PSB Mrówka Gryfice
Siedziba:
ul. Niekładzka 5, 72-300 Gryfice
Telefon: 91 38 45240
E-mail: budex.mrowka@wp.pl
NIP: 875-15-26-567
REGON: 811056375