2010-11-18

Nominacja pn. Firma Dobrze Widziana

Grupa PSB otrzymała nominację w konkursie pn. "Firma Dobrze Widziana" na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie świętokrzyskim. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Wręczanie nominacji odbyło się w Krakowie, 18 listopada br. Konkurs organizowany jest przez Bussines Centre Club i wybór firm nominowanych odbywał się w kilku etapach: 1 etap - stworzenie listy 160 firm odpowiedzialnych społecznie przez ekspertów zajmujących się CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). 2 etap - badanie omnibusowe na próbie 1000 osób proszonych o wskazanie z przedstawionej listy firm najbardziej odpowiedzialnych społecznie w swoim regionie i 4 firmy o największej średniej liczbie wskazać w regionie kwalifikowały się do kolejnego etapu. Etap 3 - firmy wyłonione oraz firmy z listy konkursowej poddawane były ocenie Kapituły Konkursowej oraz wypełniały ankietę konkursową. Etap 4 - Kapituła Konkursu nominowała po 5 firm w każdym regionie. A firma, która spośród Nominowanych uzyska największą liczbę punktów zostanie Laureatem Konkursu, których poznamy w marcu 2011 roku.

Aktualności

PSB Mrówka Gryfice
Siedziba:
ul. Niekładzka 5, 72-300 Gryfice
Telefon: 91 38 45240
E-mail: budex.mrowka@wp.pl
NIP: 875-15-26-567
REGON: 811056375